Energieleverend en circulair

Ben jij klaar met de torenhoge energiekosten voor jouw huidige woning? Denk dan eens aan overstappen naar nieuwbouw. Het Lagerhuis is het eerste energieleverende gebouw in Enschede en vormt daarmee een uniek gebouw dat de wijk Roombeek afmaakt. De gevels van het gebouw gaan energie opwekken en worden vol zonnepanelen geplaatst. Mede om die reden bestaat de gevelinvulling uit verschillende onderdelen die losmaakbaar zijn van het gebouw en daarmee toekomstbestendig zijn.

Nauwelijks energielasten

Basis voor de functie als energieleverend gebouw is een PVT-systeem met een warmtepomp in elk appartement voor koelen en verwarmen. PVT zijn hybride zonnepanelen die zowel elektriciteit als warmte opwekken. Energie (warmte en koude) wordt middels het vloerverwarmingssysteem afgegeven dat in de zwevende dekvloer is geïntegreerd. Fijne bijkomstigheid is dat je energielasten ontzettend laag zijn!

Nauwelijks energielasten

Circulariteit

Het Lagerhuis is een bijzonder gebouw op een bijzondere plek. Het gebouw markeert de entree van de wijk en is het sluitstuk van het voorzieningencluster op Roombeek. De zeer sterkte stedenbouwkundige structuur van Roombeek is een belangrijke drager voor circulariteit. Circulariteit is het zo lang mogelijk oprekken van de levensduur van de toegepaste grondstoffen en materialen totdat de bron hersteld is, daarbij rekening houdend met de ‘embodied energy’ van deze materialen. Hierbij spelen de schoonheid van het gebouw, nu en in de tijd, het onderhoud van het gebouw en de restwaarde van gebouwdelen, materialen en grondstoffen een rol.

Circulariteit

Daarnaast spelen de schoonheid van het gebouw, nu en later, het onderhoud en de restwaarde van gebouwdelen, materialen en grondstoffen een rol. De indeling is bovendien goed aan te passen wanneer het gebouw in de toekomst een andere functie krijgt.

Flora en fauna

Het gebouw zal straks van meerwaarde zijn voor dieren in de stad en een bijdrage leveren aan het stedelijke ecosysteem. De openbare ruimte wordt groen ingericht door de gemeente, er komen groendaken en het is de bedoeling om verschillende dieren een verblijf- en overwinteringsplek te bieden. Dit doen we door het aanbrengen van nestkasten en holen en stenen voor insecten. Het regenwater wordt opgevangen en vertraagd afgevoerd via infiltratiekratten.

Flora en fauna